ВНИМАНИЕ! МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ АПТЕКИ «ЁВШАН».

$title

Уважаемые Дамы и Господа! ХО «Ёвшан» благодарит Вас за сотрудничество с нашей аптекой! Внимание! Меняются условия предоставления скидок по дисконтным картам аптеки «Ёвшан». Dowamy...

(2018-05-28T13:13:07.957707Z1527495187.0)

HORMATLY PAÝTAGTYMYZYŇ ÝAŞAÝJYLARY WE MYHMANLARY!

$title

«Ýowşan» dermanhanada Eltip bermek gullugynyň telefon belgileri üýtgänligi barada siziň dykgatyňyza ýetirýäris. ELTIP BERMEK HYZMATYNYŇ TÄZE BELGISI: 97 32 55. SMS HATLAR ÜÇIN TELEFON BELGI: (+993 62) 62 03 08. «Ýowşan» dermanhananyň administrasiýasy. Dowamy...

(2017-10-17T04:40:33.475855Z1508197233.0)

HORMATLY PAÝTAGTYMYZYŇ ÝAŞAÝJYLARY WE MYHMANLARY!

$title

“Ýowşan” dermanhanada eltip berme hyzmaty indi 09:00 dan 21:00 çenli işleýär diýip siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Biziň telefon belginiz: 95-03-03. Dowamy...

(2016-11-11T12:31:39.512632Z1478849499.0)

BIZI IOS-DA YZARLA!

$title

Assortimentde bar bolan derman serişdelerini we kosmetiki önümlerini sargyt etmek, şeýle-de tanyşmak üçin iOS operatiw ulgamynda işleýän programma işe girizildi, programmany tölegsiz öz smartfonyňyza ýükläp bilersiňiz! Dowamy...

(2016-04-18T00:00:00.000000Z1460919600.0)

BIZI ANDROID-DA YZARLA!

$title

Derman we kosmetiki serişdeleri ykjam telefonda çalt sargyt edip bolar! Onuň üçin ýörite programmany PlayMarket-den mugt ýükläp bilersiňiz. Dowamy...

(2015-04-07T00:00:00.000000Z1428346800.0)

DERMANLARY ELTIP BERMEK HYZMATY

$title

Gerek bolan dermanyň gözlegi üçin mümkinçiligiňiz, wagtyňyz bolmadyk ýagdaýynda biziň “Dermanlary eltip bermek hyzmaty”-dan peýdalanyň. Dowamy...

(2013-08-14T00:00:00.000000Z1376420400.0)

DYNÇ GÜNI - HAS ARZAN!

$title

Hanymlar we jenaplar! Biziň dermanhanamyzda her ýekşenbe güni derman serişdeleriniň, kosmetiki önümleriň we beýleki harytlaryň 5 göterim ýeňillik bilen halka göýberilýändigi baradaky hoş habary mälim etýäris. Dowamy...

(2012-11-28T00:00:00.000000Z1354042800.0)

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 12
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Direktor +993 (12) 97 32 53
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 49 14 63 / 49 14 64
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 91
Faks +993 (12) 95 12 88
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

merz
ESPARMA
IPSEN
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
Rayner
Bausch
Jadran
Dentinox
LMP
Medochemie
Vitabiotics