“Ýowşan” hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde özara peýdaly hyzmatdaşlygy hödürleýär.

  • Lomaý söwda

Derman söwda ulgamynda lomaý söwda (Türkmenistanyň hususy derman şereketleri).

Tender we tenderden daşarky üpjünçilik (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Baş dermanhana müdirliginiň tabşyrygy boýunça).

  • Bölek söwda (Hususy dermanhana arkaly)

Derman serişdeleri.

Gigiýena serişdeleri we näsaga ideg etmek üçin niýetlenen serişdeler.

Kosmetiki serişdeler.

Täze doglan çagalara ideg etmek üçin serişdeler we çaga iýmitlendirýän eneler üçin harytlar. 

  • Marketing hyzmatlary

Bazary we islegi seljermek.

Bazarda harydy öňe sürmek we mahabat işini alyp barmak.

Marketing aksiýalary taýýarlamak we ýola goýmak.

Prezentasiýalary we tegelek stollary geçirmek.

Lukmanlar we farm.hünärmenleri bilen işlemek. 

  • Wekilçilik hyzmatlary

Daşary ýurt kompaniýalaryň Türkmenistanda wekilçilik gyzyklanmalaryny ýöretmek.

Hasaba alyş meselelerinde ýardam bermek.

Çäreleri, duşuşyklary, aksiýalary gurnamak we geçirmek.

  • Hasaba alyş bilen baglanyşykly işleri alyp barmak 

Resminamalaryň toplumyny, nusgalary taýýarlamak we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlarynyň hiline gözegçilik we hasaba alyş merkezine tabşyrmak.

Täzeden hasaba almak we üýtgetmeleri/goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly işleri alyp barmak.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlarynyň hiline gözegçilik we hasaba alyş merkezinde kompaniýalaryň wekilçiligini alyp barmak.

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 12
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Direktor +993 (12) 97 32 53
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 49 14 63 / 49 14 64
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 91
Faks +993 (12) 95 12 88
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

merz
ESPARMA
IPSEN
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
Rayner
Bausch
Jadran
Dentinox
LMP
Medochemie
Vitabiotics