DYNÇ GÜNI - HAS ARZAN!

*****

(2012-11-28T00:00:00.000000Z1354057200.0)

Hanymlar we jenaplar!

Biziň dermanhanamyzda her ýekşenbe güni derman serişdeleriniň, kosmetiki önümleriň we beýleki harytlaryň 5 göterim ýeňillik bilen halka göýberilýändigi baradaky hoş habary siziň dykgatyňyza ýetirýäris.

Ýekşenbe güni - dermanhananyň bütin işiniň dowamynda hereket edýän bu arzanladyş jemi söwda 10 manatdan köp bolan ýagdaýynda güýje girýär we bu düzgün Vichy kompaniýasynyň önümlerine degişli däl.

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 38
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 95 03 03 / 97 32 55
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 97 32 60
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

Dr.Kade
ESPARMA
IPSEN
B.Braun
Jadran
Dentinox
Besins healthcare
Medochemie