DERMANLARY ELTIP BERMEK HYZMATY!

Gerek bolan dermanyň gözlegi üçin mümkinçiligiňiz, wagtyňyz bolmadyk ýagdaýynda biziň “Dermanlary eltip bermek hyzmaty”-ndan peýdalanyň.

(2013-08-14T00:00:00.000000Z1376431200.0)

Zerur dermanyň netijesiz gözleglerini ýatdan çykaryň! Wagtyňyzy tygşytlaň!

95-03-03 telefon belgi boýunça dermanlary eltip bermek hyzmatyna ýüz tutmak bilen – Size gerekli bolan dermanlar 1 sagadyň içinde islendik salgyňyza eltiler (öý, ofis, hassahana we ş.m.)

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 38
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 95 03 03 / 97 32 55
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 97 32 60
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

Dr.Kade
ipsen
b.braun
jadran
dentinox
medochemie
DR.THEISS
MERZ Pharma
Ursapharm
Sanochemia
Ratnamani Healthcare
Fixderma