ÜNS BERIŇ! “ÝOWŞAN” DERMANHANANYŇ ARZANLADYŞ KARTYNYŇ ŞERTLERI ÜÝTGEÝÄR!

Hormatly hanymlar we jenaplar! HJ “Ýowşan” biziň dermanhanamyz bilen hyzmatdaşlyk edyaniňiz üçin Size minetdarlygyny bildiryär! Üns beriň!

(2018-05-28T13:13:07.957707Z1527505987.0)

“Ýowşan” dermanhananyň arzanladyş kartynyň şertleri üýtgeyär! 

 

Siziň rahatlygyňyz üçin biz arzanladyş berilmeginiň düzgünlerine toplaýyş usulyny girizýäris.

Mundan beyläk siziň her söwdaňyzdaky 3 we 5 göterim arzanladyşyň mukdary siziň "Ýowşan" kartlaryňyza bonus görnüşinde toplanar. Siz toplanan bonuslaryňyzy biziň dermanhanamyzda ýa-da kosmetik bölümimizde töleg geçirmek üçin ulanyp bilersiňiz.

 

 1 bonus = 1 manat

 

Bonuslary toplamak we töleg geçirmek üçin "Ýowşan" arzanladyş kartynyň asyl nusgasyny görkezmeklik - hökmanyr.

 

 SIZE JAN SAGLYK ARZUW EDÝÄRIS!

 Hormatlamak bilen, "Ýowşan" HJ                   

 

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 38
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 95 03 03 / 97 32 55
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 97 32 60
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

Dr.Kade
ESPARMA
IPSEN
B.Braun
Jadran
Dentinox
Besins healthcare
Medochemie